Aquest senyor no ha pagat la factura / No ha pagado la factura